Rīgas Tehniskā universitāte

Struktūrvienības Ķīpsalas ielā 6, A/B, Rīgā
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
LV     
 |  Aktualitātes  |  Zinātne  |  Publikācijas  |  Saites  |  Pašnovērtējumi  |  Likumi  |  Kontaktinformācija  |  Galerija  |  E-pasts  | 
Meklēt šajā lapā:

Google
Neklātienes un vakara studiju departaments
Studiju plāni un programmas

Bakalaura profesionālo studiju plāni:

 • NBCB0 – Būvniecība
 • NBCE0 – Ģeomātika
 • NBCT0 – Transportbūves
 • NBCS0 – Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas
 • NECO0 – Elektrotehnoloģijas datorvadība
 • NECT0 – Transporta elektronika un telemātika
 • NMCU0 - Automobīļu transports
 • NECZ0 – Dzelzceļa elektrosistēmas
 • NMCD0 – Dzelzceļa transports
 • NMCG0 – Siltumenerģētika un siltumtehnika
 • NMCL0 – Transporta sistēmu inženierija
 • NMCN0 - Mašīnu un aparātu būvniecība
 • NWCV0 – Apģērbu un tekstila tehnoloģija
 • Bakalaura akadēmisko studiju plāni:

 • NEBNO – Enerģētika un elektrotehnika
 • NEBJO – Elektronika
 • Studiju plāni uzņemšanai:

 • 2012./2013. m.g.
 • 2011./2012. m.g.
 • 2010./2011. m.g.
 • 2009./2010. m.g.
 • 2008./2009. m.g.
 • 2007./2008. m.g.
 • 2006./2007. m.g.

 • Studiju programmu katalogs

 • Studiju plāns - dokuments , kurā nosaka , kādi būs kādi studiju priekšmeti semestros, pārbaudes veidi, kredītpunkti, mācību priekšmeta šifrs (struktūrvienība, kura realizē priekšmeta izpildi saņem finansējumu) konkrētajā studiju programmā.
  Studiju programma - akreditēts un licencēts (LR IZM) dokuments par iegūstamo grādu, studiju apjomu konkrētajā specialitātē, un studiju programmas ērtībai tiek šifrētas (burti un cipari), piem.: BBB0 Pēc studiju programmas nokārtošanas, students saņem grādu vai kvalifikāciju.
  Rīgas Tehniskā universitāte, 2016
  Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048, Latvija
  Atbildīgais par mājas lapu - Voldemārs Putnaērglis
  Mājas lapu izstrādā un uztur RTU BIF BISC
  Lapa atjaunota: 08.01.2013. 12:01:31
  Papildinājumus lūdzam sūtīt: aleksandrs.minins@rtu.lv

  Lapas ģenerēšanas laiks: 0.0339 sekundes.